HOTEL EVROPA

ZELENI KLJUČ

Hotel Evropa –prejemnik standarda odličnosti Zeleni ključ.
Leta 2023 se je Hotel Evropa pridružil okoljsko odgovornejšemu ravnanju. Pristopili smo k programu
Zeleni ključ / Green key.

Zeleni ključ / Green key je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni trajnostni znak pomeni zavezanost našega podjetja, da v obratu spoštujemo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE (Foundation for Environmental Education).

Trajnostni znak Zeleni ključ omogoča vsem gostom, da z izbiro našega certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja.

Obrati – nosilci tega znaka, vzdržujemo visoke okoljske standarde, kar dokazujemo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajamo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, dviga zavest in spreminja odnos do okolja.

Cilj Zelenega ključa je povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov poslovanja ter posledično zmanjšati skupno rabo virov, dvigniti zavedanje in spremeniti vzorce obnašanja vseh deležnikov v našem obratu.

S pridobitvijo znaka Green Key / Zeleni ključ je HOTEL EVROPA izpolnil tudi pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation in s tem pridobil vstopnico za vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma.

KAJ LAHKO STORITE VI

Trajnostna mobilnost

Uporabljate alternativne oblike prevoza kot so javni prevoz ali kolesarjenje.

Več informacij o možnostih izposoje koles in urnikih javnega prevoza dobite na recepciji hotela ali v Turistično informacijskem centru Celje, Glavni trg 17, 3000 Celje.

Varstvo narave

Narava je neprecenljiva dobrina. Potreba po njenem ohranjanju in ohranjanju naravnih virov je v današnjem času osnova za oblikovanje in razvoj vzdržne družbe.

O možnostih obiska narave sledite naslednjim povezavam/kliknite na ikone.

  • Narava - Celje
  • za radovedne: Zavod RS za varstvo narave: https://zrsvn-varstvonarave.si/

    Varstvo kulturne dediščine.

Vaša dejanja štejejo!

Varčujte z vodo pri tuširanju, britju in umivanju zob. Opozorite na morebitno odtekanje vode iz pip, prh ali stranišč. Naša voda iz pipe je pitna!

Varčujte z energijo tako, da čim manj uporabljate toplo ali vročo vodo, ugašajte luči, zapirajte polkna ob izhodu in s tem zagotovite nižjo temperaturo zraka v sobi ter manjšo uporabo klimatskih naprav.

Ločujte odpadke. Ali še bolje, ustvarjate jih čim manj. Uporabljajte steklenico za večkratno uporabo, hrano naročite le kolikor boste pojedli ali prosite da vam zavijejo za s sabo, izogibajte se uporabi izdelkov za enkratno uporabo.

Jejte in kupujte lokalno, saj s tem pripomorete k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

MOČ NARAVE JE NAJVEČJA